Mi printamo ono što Vi volite!

Djelatnosti tiskare

Djelatnosti tiskare 2B Multimediaprint su grafička priprema, priprema za tisak, tiskanje i dorada.


Grafička priprema uključuje idejno i grafičko-tehnološko oblikovanje, unos i obradu teksta, snimanje digitalnih fotografija, skeniranje i obradu fotografija, prijelom stranica, korekturu i lekturu teksta za tisak.


Priprema za tisak
se radi nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranog kod nas i na osnovu Vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam predali u elektronskom obliku i nakon dogovora o ciljanom proizvodu.


Tiskanje: vršimo tiskanje vizit karti, memoranduma i kuverti, novina, časopisa, brošura i knjiga, prospekata, turističkih i prodajnih kataloga, reklamnih letaka, afiša i plakata, kalendara, mapa i rokovnika, etiketa i deklaracija, vrećica i ambalaža, olovaka, upaljača, kišobrana i majica.


Dorada:
vršimo sljedeće poslove dorade lakiranje, plastificiranje, spajanje savijanjem i ljepljenjem, broširanje, kopčanje žicom, uljepljivanje, dodavanje priloga, pakiranje i adresiranje, dostava.

Da bi ste primali obavijesti, pretplatite se na naš newsletter